СБД, 9-р хороо, ГАЛАКСИ сургуулийн 1-р байр

 

СГД, 17-р хороо, ГАЛАКСИ сургуулийн 2-р байр

 

БЗД, 20-р хороо, ГАЛАКСИ зуслангийн